Πρόγραμμα Συνεδρίου Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης 1-3 Απριλίου 2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου από τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ