Ευρετήρια


Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α


Ε Τ Ω Ν Α΄ - Ι΄


(2002-2011)


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ


I
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ


ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Θ. 2/2005: 65-69
 
ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, Α.Κ. 2/2005: 41-45
1/2006: 37-38
2/2006: 45-72
1/2008: 29-42
1/2010: 201-204
2/2011: 19-36
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, Ε. Χ. 2/2009: 204-205
1/2010: 79-83
2/2011: 71-75
 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ι. 2/2002: 149-151, 189-192
2/2003: 154-157, 207-208
1/2004; 183-184
2/2004: 165-167
1/2005: 172-177, 181-184
2/2005: 116-118, 120-123
1/2006: 115-118, 120-123
2/2006: 73-104, 205-208
1/2007: 106-109
2/2007: 35-68, 207-208
1/2008: 131-132
2/2008: 91-105, 213-215
1/2009: 186-188
2/2009: 175-179
1/2010: 144-146, 178-181
2/2010: 11-56
1/2011: 31-88, 219-221
2/2011: 110-113, 123-124
 
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, Α. Κ. 1/2003: 138-142
2/2004: 23-52
1/2008: 73-78
1/2010: 49-60
 
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, Κ. Α. 2/2002: 63-69
1/2003: 67-72
1/2005: 91-103
2/2006: 105-109
1/2008: 73-78
 
BANTEKAS, I. B. 2/2007: 11-34
 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης      1/2003: 23-26
2/2005: 11-22
 
ΒΕΛΛΗΣ, Γ. Θ. 2/2009: 11-18
 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ε. 1/2005: 11-31
1/2007:35-42
 
BETLEJKO, J. A. 2/2008: 37-58
 
ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, Β. Κ. 1/2004: 11-56
1/2005: 199-201
 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, Γ. Β. 2/2006: 31-43
 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Α. Σ. 2/2002: 9-16
 
ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Σ. Κ. 1/2010: 23-48
 
ΓΟΝΗΣ, Δ. Β. 2/2003: 19-48
 
ΔΟΥΔΟΣ, Γ. Α. 1/2004: 119-131
 
ΔΡΟΣΟΣ, Ι. Ζ. 1/2002: 214-218
1/2008: 11-16
 
ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ, Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης 1/2003: 7-10
 
ΙΑΤΡΟΥ, Γ. Κ. 1/2005: 184-189
1/2007: 154-160
1/2008: 223-225
1/2009: 23-40, 92-95
1/2010: 175-178
2/2010: 57-72
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού 1/2007: 19-25
 
ΚΑΜΙΝΗΣ, Γ. Β. 2/2002: 180-184
 
ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Α.Σ. 2/2002: 45-62
 
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Γ. Ι. 2/2003: 79-96
2/2004: 67-71
 
ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Η. Ν. 2/2002: 17-44
1/2003: 100-106
 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Κ. 2/2011: 37-58
 
ΚΑΤΣΙΡΑΣ, Λ. 1/2007: 146-154
 
ΚΟΛΛΙΑΣ, Ν. Ι. 2/2004: 83-95
 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ι. Μ. 1/2002: 15-40
1/2003: 17-23, 155-157
2/2003: 97-110
2/2004: 11-21
2/2005: 79-81, 83-87
1/2007: 11-18, 141-145
2/2007: 189-190, 217-220
1/2008: 79-93
2/2008: 11-28, 205-208
1/2009: 11-21
2/2009: 117-135, 142-143
2/2010: 154-156
 
ΚΟΝΤΗΣ, Α. Α. 1/2006: 128-131
2/2006: 197-200
1/2007: 95-97
1/2008: 140-142
2/2008: 180-184, 215-218
1/2009: 208-209
2/2009: 81-116
2/2011: 119-121
 
ΚΟΡΛΙΡΑΣ, Π. Γ. 2/2008: 29-36
 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Φ. 1/2007: 43-47
 
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ, Θ. Ι. 2/2003: 211-220
 
KRIKORIAN, M. K. 1/2010: 11-21
 
ΚΡΙΠΠΑΣ,, Γ. Η. 1/2007: 163-176
 
ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ, Ε.Σ. 1/2003: 10-14
1/2006: 175-176
 
ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ, Ι. Ν. 1/2002: 127-132, 241-243
2/2003: 67-68
2/2009: 160-162
 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Ν. 2/2006: 11-29
1/2008: 17-28
 
ΜΑΓΓΙΒΑΣ, Μ. Χ. 2/2010: 221-231
 
ΜΑΡΙΝΟΣ, Α. Ν. 1/2003: 161-165
 
ΜΑΡΚΟΣ, Β. Κ. 2/2008: 59-90
2/2009: 213-214
1/2010: 92-95
2/2010: 73-108
 
ΜΑΥΡΟΣ, Γ. Ι. 2/2004: 83-95
 
ΜΠΕΗΣ, Κ. Ε. 1/2006: 11-35
1/2008:172-175
 
ΜΠΟΥΜΗΣ, Π. Ι. 2/2002: 71-82
2/2004: 97-99
2/2005: 89-95
1/2007: 177-189
2/2008: 209-210
1/2010: 185-190
1/2011: 11-30
 
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Δ. Η. 2/2009: 41-80
 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. 1/2005: 193-198
2/2010: 205-219
 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. Ι. 1/2003: 202-204
 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΟΥΚΑΣ, Ν. Δ. 1/2004: 57-84
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θ. Δ. 1/2008: 43-72
2/2010: 187-192
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. Γ. 1/2002: 69-100, 142-147, 233-237
2/2002: 167-170
1/2003: 31-66, 199-201
2/2003: 185-188
1/2004: 85-112
1/2005: 73-89, 159-161
2/2005: 163-167
1/2006: 176-180
2/2010: 196-202
 
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, Αρχιμ. Γρηγόριος 1/2005: 51-63
 
ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ, Κ. 2/2007: 69-99
 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Χ. Κ. 1/2002: 41-45, 237-238, 243-245
2/2002: 209-212
1/2003: 73-86
2/2004: 73-82
2/2005: 71-78
 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Θ. Κ. 1/2004: 165-166
 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. 1/2003: 14-17
1/2007: 27-33
 
ΠΙΤΣΑΚΗΣ, Κ. Γ. 2/2002: 199-208
2/2003: 201-207
2/2004: 171-177
1/2005: 33-50
2/2006: 219-221
1/2007: 145-146
1/2008: 233-234
1/2011: 217-218
 
ΠΟΥΛΗΣ, Γ.Α. 1/2002: 55-68
2/2002: 83-90
1/2005: 65-72
2/2007: 220-223
2/2008: 211-213
1/2009: 213-217
2/2009: 19-39
1/2010: 191-200
1/2011: 211-213
 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. Κ. 2/2003: 11-18
 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. Π. 2/2005: 23-32
 
ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, Γ. Χ. 1/2003: 165-168
 
ΤΑΤΑΓΙΑ, Μ. 2/2004: 53-66
1/2006: 79-96
1/2007: 63-65
1/2009: 140-144
 
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Β. Χ. 1/2008: 122-125
1/2009: 134-135
2/2009: 214-216
1/2010: 168-171
2/2010: 195-196
1/2011: 89-127
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ. Μ. Χ. 2/2003: 146-150
2/2004: 161-164
2/2005: 33-40
 
ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Θ. Χ. 2/2006: 138-141
1/2007: 56-59
1/2008: 226-229
2/2008: 160-162
1/2009: 41-68, 217-218
2/2009: 188-189, 216-217
1/2010: 104-105
2/2010: 140-142
2/2011: 125-126
 
ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, Κ. Λ. 1/2002: 101-116
2/2002: 130-133
2/2003: 49-66
 
ΦΕΙΔΑΣ, Β. Ι. 2/2002: 91-100
2/2005: 55-57, 59-63
 
ΧΑΡΤΖΗΣ, Ν. Γ. 2/2002: 193-196
1/2003: 189-192
1/2004: 144-146
2/2004: 144-148
2/2005: 155-160, 183-185
2/2006: 200-205


II
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ


Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αγκά κατά Ελλάδος, της 17.10.2002 1/2003: 89
με σχόλ. Η. Ν. KΑΣΤΑΝΑ
Σοφιανόπουλος και λοιποί κατά Ελλάδος, της 12.12.2002 2/2003: 113
Ανώτατο Πνευματικό Συμβούλιο της Μουσουλμανικής Κοινότητας
κατά Βουλγαρίας, της 16.12.2004 2/2006: 113
με ενημ. σημ. Θ. Χ. ΤΣΙΒOΛΑ
Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά Τουρκίας, της 8.7.2008 1/2009: 71
με σχόλ. Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ
Μεγάλη του Γένους Σχολή κατά Τουρκίας, της 9.1.2007 2/2009: 145
με σχόλ. Ι. Ν. ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Lautsi κατά Ιταλίας, της 3.11.2009 1/2010: 63
με σχόλ. Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ
Masaev κατά Μολδαβίας, της 12.5.2009 1/2010: 83
με ενημ. σημ. Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ
Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά Τουρκίας, της 15.6.2010 2/2010: 111
Jakobski κατά Πολωνίας, της 7.12.2010 1/2011: 131
Lautsi και άλλοι κατά Ιταλίας, της 18.3.2011
με σχόλ. Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ 2/2011: 63

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

9/2003 1/2004: 135

Συμβούλιο της Επικρατείας

561/2000 Τμ. Ε΄ 1/2003: 106
644/2000 Τμ. Γ΄ 1/2002: 148
1952/2000 Τμ. Γ΄ 2/2002: 134
2288/2000 Τμ. Γ΄ 1/2002: 151
2308/2000 Τμ. Ε΄ 1/2002: 161
2339/2000 Τμ. Γ΄ 2/2002: 136
3237/2000 Τμ. Δ΄ 1/2002: 167
526/2001 Τμ. Δ΄ 2/2002: 140
575/2001 Τμ. Δ΄ 2/2002: 147
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
624/2001 Τμ. Γ΄ 2/2002: 151
1333/2001 Τμ. Γ΄ 1/2002: 175
2281/2001 Ολομ. 1/2002: 192
με σχόλ. Ι. Ζ. ΔΡΟΣΟΥ
2386/2001 Τμ. Γ΄ 1/2003: 108
2387/2001 Τμ. Γ΄ 1/2003: 115
2438/2001 Τμ. Γ΄ 1/2003: 128
2439/2001 Τμ. Γ΄ 1/2003: 130
3060/2001 Τμ. Ε΄ 1/2003: 133
με σχόλ. Α. Κ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ
3795/2001 Τμ. Ε΄ 1/2003: 142
290/2002 Τμ. ΣΤ΄ 1/2004: 138
347/2002 Τμ. Ε΄ Πρακτ. Επεξ. Διατ. 1/2003: 158
με παρατ. Α.Ν.ΜΑΡΙΝΟΥ και σχόλ. Γ.Χ.ΣΩΤΗΡΕΛΗ
614/2002 Τμ. Ε΄ Πρακτ. Επεξ. Διατ. 1/2003: 168
1433/2002 Τμ. Ε΄ 1/2003: 146
1473/2002 Τμ. Β΄ 1/2004: 141
με ενημ. σημ. Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ
1665/2002 Τμ. Γ΄ 1/2003: 149
2094/2002 Τμ. Γ΄ 2/2002: 154
3120/2002 Τμ. Γ΄ 1/2004: 146
3767/2002 Τμ. Γ΄ 1/2003: 152
με σχόλ. Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
64/2003 Τμ. Ε΄ Πρακτ. Επεξ. Διατ. 2/2003: 157
134/2003 Επ. Αναστ. 1/2005: 111
276/2003 Ολομ. Πρακτ. Επεξ. Διατ. 2/2003: 162
284/2003 Τμ. ΣΤ΄ 2/2004: 103
466/2003 Τμ. Γ΄ 2/2003: 120
889/2003 Τμ. Ε΄ 1/2004: 150
1069/2003 Τμ. Ε΄ 2/2004: 110
1205/2003 Τμ. ΣΤ΄ 2/2004: 115
1294/2003 Τμ. Γ΄ 2/2003: 150
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
1411/2003 Τμ. Δ΄ 2/2003: 141
με σχολ. Μ. Χ. ΤΣΑΠΟΓΑ
1802/2003 Τμ. ΣΤ΄ 1/2005: 107
3710/2003 Τμ. ΣΤ΄ 2/2004: 119
260/2004 Τμ. ΣΤ΄ 1/2005: 114
616/2004 Τμ. Γ΄ 1/2005: 121
259/2004 Επιτρ. Αναστ. 1/2005: 123
997/2004 Τμ. Γ΄ 1/2006: 99
1119/2004 Τμ. ΣΤ΄ 1/2006: 108
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
2031/2004 Τμ. Γ΄ 1/2006: 118
2338/2004 Τμ. Γ΄ 1/2006: 119
3253/2004 Τμ. Δ΄ 1/2006: 120
με ενημ. σημ. Α. Α. ΚΟΝΤΗ
3900/2004 Τμ. Δ΄ 1/2006: 131
736/2005 Τμ. Δ΄ 2/2005: 99
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
999/2005 Ολομ. 2/2005: 118
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
1123/2005 Τμ. Γ΄ 1/2006: 133
1188/2005 Τμ. Δ΄ 1/2007: 51
1557/2005 Τμ. Δ΄ 1/2006: 138
1558/2005 Τμ. Γ΄ 1/2006: 142
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
2713/2005 Τμ. Γ΄ 1/2006: 149
4103/2005 Τμ. Δ΄ 1/2006: 152
296/2006 Τμ. Γ΄ 1/2006: 154
346/2006 Επιτρ. Αναστ. 1/2007: 67
758/2006 Τμ.Δ΄ 2/2006: 156
988/2006 Επιτρ. Αναστ. 1/2007: 69
1877/2006 Τμ. Β΄ 1/2007: 53
με ενημ. σημ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
2452/2006 Τμ. ΣΤ΄ 2/2007: 103
2472/2006 Τμ. ΣΤ΄ 2/2007: 108
2476/2006 Τμ. Γ΄ 1/2008: 97
2929/2006 Τμ. Δ΄ 1/2007: 59
3488/2006 Ολομ. 1/2007: 65
3591/2006 Τμ. Δ΄ 2/2007: 114
194/2007 Τμ. ΣΤ΄ 2/2007: 119
433/2007 Επιτρ. Αναστ. 2/2007: 121
512/2007 Επιτρ. Αναστ. 2/2007: 123
695/2007 Επιτρ. Αναστ. 2/2008: 109
697/2007 Επιτρ. Αναστ. 2/2007: 125
1513/2007 Τμ. ΣΤ΄ 2/2007: 128
1983/2007 Τμ. Γ΄ 2/2007: 130
2973/2007 Τμ. Γ΄ 1/2008: 119
με παρατ. Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
3178/2007 Τμ. ΣΤ΄ 1/2008: 126
με ενημ.σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
3277/2007 Τμ. Δ΄ 1/2008: 132
με ενημ. σημ. Α. Α. ΚΟΝΤΗ
3367/2007 Τμ. Γ΄ 1/2008: 143
199/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 110
410/2008 Ολομ. 1/2008: 150
με παρατ. Κ. Ε. ΜΠΕΗ
522/2008 Επίτρ. Αναστ. 1/2009: 108
718/2008 Τμ. ΣΤ΄ 1/2009: 95
864/2008 Τμ. Ε΄ 2/2008: 117
1753/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 123
2310/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 130
2311/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 136
3407/2008 Τμ. Γ΄ 1/2009: 103
33/2009 Τμ. Γ΄ 2/2009: 163
34/2009 Τμ. Γ΄ 2/2009: 167
36/2009 Τμ. Γ΄ 2/2009: 173
με παρατ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
267/2009 Επιτρ. Αναστ. 2/2009: 190
453/2009 Τμ. Δ΄ 1/2010: 95
577/2009 Τμ. ΣΤ΄ 2/2009: 180
828/2009 Τμ. Ε΄ 1/2010: 99
με σχόλ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
841/2009 Τμ. Ε' 2/2009: 182
με σχόλ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
3490/2009 Τμ. Γ 1/2011: 138
3768/2009 Ολομ. 1/2010: 106
3769/2009 Τμ. Γ΄ 1/2011: 148
38/2010 Επιτρ. Αναστ. 2/2010: 157
170/2010 Ολομ. 2/2010: 120
202/2010 Επιτρ. Αναστ. 2/2010: 159
457/2010 Τμ. Ε΄ 2/2010: 129
με σχόλ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
644/2010 Τμ. Γ΄ 2/2010: 142
2188/2010 Τμ. Δ΄ 2/2010: 145
με σχόλ. Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
2475/2010 Τμ. Ε΄ 1/2011: 152
502/2011 Τμ.Δ΄ 1/2011: 158
582/2011 Τμ. Β΄ 2/2011: 75
809/2011 Τμ. Γ΄ 2/2011: 79

Άρειος Πάγος

783/2000 Τμ. Α΄ 2/2002: 103
1041/2000 Τμ. Α΄ 2/2002: 107
1530/2000 Τμ. Δ΄ 2/2002: 109
20/2001 Ολομ. 1/2002: 119
με σχόλ. Ι.Ν.ΚΤΙΣΤΑΚΗ
173/2001 Τμ. ΣΤ΄ Βουλ. 1/2002: 132
με παρατ. Κ.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
777/2001 Τμ. Γ΄ 2/2002: 112
1317/2001 Τμ. Ε΄ Βουλ. 2/2002: 119
1523/2001 Τμ. Α΄ 2/2004: 122
1558/2001 Τμ. Γ΄ 2/2004: 125
1045/2002 Τμ. ΣΤ΄ 2/2002: 128
με σχόλ. Κ.Λ.ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗ
1651/2003 Τμ. ΣΤ΄ 1/2005: 124
917/2005 Τμ. ΣΤ΄ 2/2006: 159
944/2005 Τμ. Ε΄ 2/2006: 162
1453/2005 Τμ. ΣΤ΄ Βουλ. 2/2006: 166
58/2006 Τμ. Δ΄ 1/2007: 71
902/2006 Τμ. Ε΄ 1/2007: 78
954/2006 Τμ. Ε΄ 1/2007: 82
1178/2006 Τμ. Α΄ 1/2007: 90
1777/2006 Τμ. Α΄ 2/2007: 136
64/2007 Τμ. Ε΄ Βουλ. 1/2008: 176
95/2007 Τμ. Γ΄ 1/2009: 110
1097/2007 Τμ. Γ΄ 2/2008: 140
1291/2007 Τμ. Γ΄ 1/2008: 184
1551/2007 Τμ. Ε΄ 2/2008: 146
με σημ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
2130/2007 Τμ. Α2΄ 2/2008: 162
2172/2007 Τμ. Β2΄ 2/2008: 169
17/2008 Ολομ. 2/2008: 172
με παρατηρήσεις Α. Α. ΚΟΝΤΗ
462/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 184
784/2008 Τμ. Γ΄ 2/2009: 193
815/2009 Τμ. Γ΄ 1/2010: 119
60/2010 Τμ. Β΄ 1/2011: 165
1338/2010 Τμ. Γ΄ 1/2011: 169
100/2011 Τμ. Γ΄ 2/2011: 82

Ελεγκτικό Συνέδριο

1665/2004 Ολομ. 2/2005: 149
37/2006 Τμ. Ι΄ 1/2008: 204
56/2006 Τμ. Α΄ 1/2008: 210
2496/2009 Τμ. ΣΤ΄ 1/2010: 155

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

3091/2006 Τμ. Η΄ 2/2007: 141
779/2007 Τμ. Η΄ 2/2008: 194

Διοικητικό Εφετείο Πατρών

50/2004 Τμ. Β΄ 1/2005: 126

Εφετείο Αθηνών

9016/2003 1/2004: 154
2605/2003 1/2005: 128
564/2005 Βουλ. 2/2007: 143
4833/2006 2/2008: 195
3223/2008 1/2009: 112
1433/2010 2/2010: 160

Εφετείο Δωδεκανήσου

82/2007 1/2009: 122

Εφετείο Θεσσαλονίκης

1211/2001 Τμ. Α΄ 2/2003: 167
1433/2003 1/2004: 160
με παρατ. Θ. Κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
1600/2005 Τμ. Δ΄ 2/2007: 158
528/2009 Τμ. ΣΤ΄ 1/2010: 139
με σχόλ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Εφετείο Θράκης

7/2001 1/2002: 219

Εφετείο Κρήτης

297/2002 Βουλ. 2/2004: 131

Εφετείο Λάρισας

637/2002 2/2003: 168
517/2005 2/2007: 172
118/2006 2/2007: 183
297/2009 1/2010: 147

Εφετείο Πειραιώς

124/2005 2/2005: 123
1120/2005 1/2007: 91
με ενημ. σημ. Α. Α. ΚΟΝΤΗ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

5719/2003 1/2005: 131
4830/2008 1/2009: 131
με ενημ. σημ. Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

3530/2010 2/2011: 89

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

4301/2000 Τμ. Η΄ 1/2003: 170
764/2003 2/2004: 132
2287/2006 Τμ. Β΄(Τριμ.) 1/2007: 97
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου

191/2010 1/2011: 179

Πρωτοδικείο Αθηνών

3045/2002 Πολ. 1/2003: 173
7283/2002 Πολ. 2/2003: 170
578/2004 Πολ. 2/2005: 135
6543/2004 Πολ. 1/2005: 134
1184/2005 Πολ. 2/2006: 170
1290/2006 Μον. 2/2006: 178
6822/2008 Ασφ. Μ. 1/2009: 176
με παρατ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
3389/2009 Ασφ. Μ. 2/2009: 206
4189/2010 Ασφ. Μ. 2/2011: 98
Πρωτοδικείο Βόλου
1214/2003 Μον. 1/2004: 167

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

102/2008 Πολ. 2/2009: 197
με σχόλ. Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ

Πρωτοδικείο Θηβών

405/2000 Μον. 1/2002: 221

Πρωτοδικείο Καρδίτσας

3/2004 Πολ. 2/2004: 136

Πρωτοδικείο Κερκύρας

75/2001 Πολ. 2/2003: 173
68/2004 Πολ. 1/2005: 146
με σημ. Κ.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρωτοδικείο Λαμίας

881/2011 Μον. (Ασφ.Μ.) 2/2011: 105
με σχολ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πρωτοδικείο Λάρισας

28/2000 Πολ. 1/2002: 223

Πρωτοδικείο Μεσολογγίου

14/2008 Πολ. 1/2009: 136
με σημ. Μ. Χ. ΤΑΤΑΓΙΑ

Πρωτοδικείο Πειραιώς

26/2002 Πολ. 2/2003: 175
με ενημ. σημ. Κ.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρωτοδικείο Ροδόπης

90/2003 Πολ. 2/2004: 140

Πρωτοδικείο Σερρών

113/2001 Μον. 1/2004: 172

Πρωτοδικείο Σύρου

48/2010 Πολ. 2/2010: 168
με ενημ. σημ. Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρωτοδικείο Τρικάλων

349/2002 Μον. 2/2002: 158
με σχόλ. Κ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρωτοδικείο Χίου

228/2008 Μον. 1/2009: 144

Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας

48/2004 Βουλ. 2/2005: 141

Πλημμελειοδικείο Λειβαδιάς

44/2006 Βουλ. 1/2008: 197

Εισαγγελία Αρείου Πάγου

4/2001 Εγκύκ. 2/2002: 184
6/2006 Γνωμοδ. 1/2008: 189

Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σερρών

2/2001 2/2002: 175
με σχόλ. Γ. Β. ΚΑΜΙΝΗ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

673/2001 Τμ. Ε΄ 2/2002: 170
734/2001 Τμ. Γ΄ 2/2004: 142
με σημ. Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ
333/2002 Τμ. Δ΄ 2/2004: 148
337/2002 Ατομ. 2/2003: 188
398/2002 Τμ. Γ΄ 2/2004: 157
8/2003 Ατομ. 2/2003: 191
347/2003 Τμ. Γ΄ 2/2005: 153
με σημ. Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ
390/2003 Ολομ. 1/2005: 161
320/2004 Ολομ. 1/2005: 167
με ενημ. σημ. Γ.Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
8/2005 Τμ. Γ΄ 1/2007: 110
236/2005 Ολομ. 1/2006: 160
250/2005 Ολομ. 1/2007: 114
406/2005 Τμ. Β2 Διακοπών 1/2006: 165
118/2006 Τμ. ΣΤ΄ 1/2007: 126
196/2006 Τμ. Ε΄ 2/2007: 185
με σχόλιο Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
463/2007 Ολομ. 1/2009: 189
121/2008 Τμ. Ε΄ 1/2009: 198
245/2008 Τμ. Γ΄ 1/2009: 204
με σχόλ. Α. Α. ΚΟΝΤΗ
10/2009 Τμ. Δ΄ 1/2010: 164
με σχόλ. Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
52/2009 Ολομ. 1/2011: 184
273/2010 Τμ. Δ΄ 1/2011: 193
419/2010 Τμ. Α΄ 2/2011: 113
με παρατ.. Α. Α. ΚΟΝΤΗ

Συνήγορος του Πολίτη

Πόρισμα της 06.08.2002 1/2003: 180
Πόρισμα της 18.11.2002 2/2003: 194
Πόρισμα της 30.07.2003 2/2005: 161
με σχόλ. Κ.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πόρισμα της 15.9.2004 2/2006: 187
Πόρισμα της 15.11.2004 2/2005: 167
Παρουσίαση Διαμεσολάβησης της 16.1.2006
και της 20.2.2006 2/2007: 191
Πόρισμα της 19.1.2007 2/2007: 196
Πόρισμα της 14.06.2006 1/2008: 216
Πόρισμα της 13.11.2007 1/2008: 217

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

77Α/2002 1/2003: 183
25/2005 2/2005: 170
73/2005 1/2007: 133
9/2006 2/2007: 205
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
19/2007 2/2007: 208