NOMOKANONIKA

Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου
A biannual Review of Ecclesiastical and Canon LawΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ


ΕΚΔΟΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε. (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρχιμ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΗΣ, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - Δικηγόρος • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος Ι. Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας Κρήτης • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, Δ.Ν. - Δικηγόρος • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥ, Δ.Ν. - Δικηγόρος • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος I. Αρχιεπισκοπής Κύπρου • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ, Δ.Ν. - Δικηγόρος • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Δ.Ν. - Δικηγόρος • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Δικηγόρος • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Δικηγόρος - LL.M. - Ειδικός Νομικός Σύμβουλος I. Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος • Πρωτοπρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Δ.Ν. - LL.M. Θεολογίας • ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Δ.Ν. - Δικηγόρος.


© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.
Γραφεία Αθήνας: Ιπποκράτους 23, 10679, τηλ.: 210 33.87.500 - fax: 210 33.90.075
Γραφεία Θεσσαλονίκης: Φράγκων 1, 54626, τηλ.: 2310 535.381 - fax: 2310 546.812
Εθνικής Αμύνης 42, 546 21, τηλ.: 2310 244.228-9 - fax: 2310 244.230
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.sakkoulas.gr
Διεύθυνση ηλεκ/κής αλληλογραφίας: info@sakkoulas.gr
ISSN: 1109-4818
Συνδρομή 2014: • Φυσικών προσώπων: 55 € • Νομικών προσώπων: 75 € • Φοιτητών: 45 €
                             • Τιμή τεύχους: 40 €


Εξώφυλλο: Η Δίκη ενώπιον του Πιλάτου, Codex purpureus (6ος αι), Ευαγγέλιο του Rossano (Ιταλία)


Τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ είναι η Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως.


Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται τρεις ενότητες, που περιέχουν άρθρα, μελέτες ή/και γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά το δυνατόν με σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις.


Καινοτομία της νέας περιόδου συνιστά η σχεδιαζόμενη νέα, τέταρτη ενότητα, η οποία θα περιέχεται στην Επιθεώρηση εφόσον συντρέχει λόγος και θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική αποδελτίωση ή ενημέρωση επί της νεότερης εκκλησιαστικής νομοθεσίας, υπό την ευρύτατη έννοια του όρου, ή επιστημονικό διάλογο ή συνδυασμό τους.


Με τον τρόπο αυτόν τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ανταποκρίνονται πλήρως και σε βάθος σε κάθε ανάγκη ενημέρωσης σχετική με το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό δίκαιο και συνεχίζουν να αποτελούν το εγκυρότερο βοήθημα του νομικού της πράξης και του ερευνητή.
  • Στα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ δημοσιεύονται πρωτότυπες και ανέκδοτες επιστημονικές μελέτες, γνωμοδοτήσεις νομομαθών, αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πράξεις των ανε­ξάρτητων αρχών, βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις, που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.
  • Οι συγγραφείς δεσμεύονται ότι δεν υποβάλλουν το κείμενο προς κρίση και σε άλλα έντυπα ή σε δικτυακούς τόπους και ότι, από τη στιγμή που αυτό εγκρίνεται, δεν το δημοσιεύουν αλλού. Η μερική ή ολική αναπαραγωγή κειμένων που δημοσιεύονται στο περιοδικό επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια του Εκδότη.
  • Για τη δημοσίευση ή μη των κειμένων, καθώς και για τον χρόνο και τη σειρά δημοσιεύσεώς τους, αποφασίζει η Διεύθυνση του περιοδικού. Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
  • Τα προς δημοσίευση κείμενα, δικαστικές αποφάσεις και βιβλία για παρου­σίαση αποστέλλονται στον Διευθυντή του περιοδικού, Καθηγητή ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ακαδημίας 45, 106 72 Αθήνα (e-mail: imkonidaris@law.uoa.gr) ή στις Εκδόσεις Σάκκουλα A.E., Ιπποκράτους 23, 10679 Αθήνα (e-mail: nomokanonika@sakkoulas.gr), με την ένδειξη «για τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ» και πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
  • Τα κείμενα των άρθρων/μελετών/γνωμοδοτήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 λέξεις.
  • Τα κείμενα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις πιο πάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Οι μελέτες πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη περίληψή τους.
  • Οι υποσημειώσεις που τυχόν υπάρχουν στα προς δημοσίευση κείμενα θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα παραπομπών του περιοδικού και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
  • Η παραπομπή στα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ γίνεται με τον αριθμό του τεύχους και το έτος εκδόσεως (π.χ. Νομοκανονικά 1/2014).
  • Κάθε συγγραφέας δικαιούται 25 ανάτυπα της μελέτης ή του άρθρου του.
  • Τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ κυκλοφορούν τον Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους.
Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α


Ε Τ Ω Ν Α΄ - Ι΄


(2002-2011)


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ


I
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ


ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. Θ. 2/2005: 65-69
 
ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, Α.Κ. 2/2005: 41-45
1/2006: 37-38
2/2006: 45-72
1/2008: 29-42
1/2010: 201-204
2/2011: 19-36
 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, Ε. Χ. 2/2009: 204-205
1/2010: 79-83
2/2011: 71-75
 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ι. 2/2002: 149-151, 189-192
2/2003: 154-157, 207-208
1/2004; 183-184
2/2004: 165-167
1/2005: 172-177, 181-184
2/2005: 116-118, 120-123
1/2006: 115-118, 120-123
2/2006: 73-104, 205-208
1/2007: 106-109
2/2007: 35-68, 207-208
1/2008: 131-132
2/2008: 91-105, 213-215
1/2009: 186-188
2/2009: 175-179
1/2010: 144-146, 178-181
2/2010: 11-56
1/2011: 31-88, 219-221
2/2011: 110-113, 123-124
 
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, Α. Κ. 1/2003: 138-142
2/2004: 23-52
1/2008: 73-78
1/2010: 49-60
 
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, Κ. Α. 2/2002: 63-69
1/2003: 67-72
1/2005: 91-103
2/2006: 105-109
1/2008: 73-78
 
BANTEKAS, I. B. 2/2007: 11-34
 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης      1/2003: 23-26
2/2005: 11-22
 
ΒΕΛΛΗΣ, Γ. Θ. 2/2009: 11-18
 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ε. 1/2005: 11-31
1/2007:35-42
 
BETLEJKO, J. A. 2/2008: 37-58
 
ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, Β. Κ. 1/2004: 11-56
1/2005: 199-201
 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, Γ. Β. 2/2006: 31-43
 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Α. Σ. 2/2002: 9-16
 
ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Σ. Κ. 1/2010: 23-48
 
ΓΟΝΗΣ, Δ. Β. 2/2003: 19-48
 
ΔΟΥΔΟΣ, Γ. Α. 1/2004: 119-131
 
ΔΡΟΣΟΣ, Ι. Ζ. 1/2002: 214-218
1/2008: 11-16
 
ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ, Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης 1/2003: 7-10
 
ΙΑΤΡΟΥ, Γ. Κ. 1/2005: 184-189
1/2007: 154-160
1/2008: 223-225
1/2009: 23-40, 92-95
1/2010: 175-178
2/2010: 57-72
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού 1/2007: 19-25
 
ΚΑΜΙΝΗΣ, Γ. Β. 2/2002: 180-184
 
ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Α.Σ. 2/2002: 45-62
 
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Γ. Ι. 2/2003: 79-96
2/2004: 67-71
 
ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Η. Ν. 2/2002: 17-44
1/2003: 100-106
 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Κ. 2/2011: 37-58
 
ΚΑΤΣΙΡΑΣ, Λ. 1/2007: 146-154
 
ΚΟΛΛΙΑΣ, Ν. Ι. 2/2004: 83-95
 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ι. Μ. 1/2002: 15-40
1/2003: 17-23, 155-157
2/2003: 97-110
2/2004: 11-21
2/2005: 79-81, 83-87
1/2007: 11-18, 141-145
2/2007: 189-190, 217-220
1/2008: 79-93
2/2008: 11-28, 205-208
1/2009: 11-21
2/2009: 117-135, 142-143
2/2010: 154-156
 
ΚΟΝΤΗΣ, Α. Α. 1/2006: 128-131
2/2006: 197-200
1/2007: 95-97
1/2008: 140-142
2/2008: 180-184, 215-218
1/2009: 208-209
2/2009: 81-116
2/2011: 119-121
 
ΚΟΡΛΙΡΑΣ, Π. Γ. 2/2008: 29-36
 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Φ. 1/2007: 43-47
 
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ, Θ. Ι. 2/2003: 211-220
 
KRIKORIAN, M. K. 1/2010: 11-21
 
ΚΡΙΠΠΑΣ,, Γ. Η. 1/2007: 163-176
 
ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ, Ε.Σ. 1/2003: 10-14
1/2006: 175-176
 
ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ, Ι. Ν. 1/2002: 127-132, 241-243
2/2003: 67-68
2/2009: 160-162
 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Ν. 2/2006: 11-29
1/2008: 17-28
 
ΜΑΓΓΙΒΑΣ, Μ. Χ. 2/2010: 221-231
 
ΜΑΡΙΝΟΣ, Α. Ν. 1/2003: 161-165
 
ΜΑΡΚΟΣ, Β. Κ. 2/2008: 59-90
2/2009: 213-214
1/2010: 92-95
2/2010: 73-108
 
ΜΑΥΡΟΣ, Γ. Ι. 2/2004: 83-95
 
ΜΠΕΗΣ, Κ. Ε. 1/2006: 11-35
1/2008:172-175
 
ΜΠΟΥΜΗΣ, Π. Ι. 2/2002: 71-82
2/2004: 97-99
2/2005: 89-95
1/2007: 177-189
2/2008: 209-210
1/2010: 185-190
1/2011: 11-30
 
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Δ. Η. 2/2009: 41-80
 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. 1/2005: 193-198
2/2010: 205-219
 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. Ι. 1/2003: 202-204
 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΟΥΚΑΣ, Ν. Δ. 1/2004: 57-84
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θ. Δ. 1/2008: 43-72
2/2010: 187-192
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. Γ. 1/2002: 69-100, 142-147, 233-237
2/2002: 167-170
1/2003: 31-66, 199-201
2/2003: 185-188
1/2004: 85-112
1/2005: 73-89, 159-161
2/2005: 163-167
1/2006: 176-180
2/2010: 196-202
 
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, Αρχιμ. Γρηγόριος 1/2005: 51-63
 
ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ, Κ. 2/2007: 69-99
 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Χ. Κ. 1/2002: 41-45, 237-238, 243-245
2/2002: 209-212
1/2003: 73-86
2/2004: 73-82
2/2005: 71-78
 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Θ. Κ. 1/2004: 165-166
 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. 1/2003: 14-17
1/2007: 27-33
 
ΠΙΤΣΑΚΗΣ, Κ. Γ. 2/2002: 199-208
2/2003: 201-207
2/2004: 171-177
1/2005: 33-50
2/2006: 219-221
1/2007: 145-146
1/2008: 233-234
1/2011: 217-218
 
ΠΟΥΛΗΣ, Γ.Α. 1/2002: 55-68
2/2002: 83-90
1/2005: 65-72
2/2007: 220-223
2/2008: 211-213
1/2009: 213-217
2/2009: 19-39
1/2010: 191-200
1/2011: 211-213
 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. Κ. 2/2003: 11-18
 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. Π. 2/2005: 23-32
 
ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, Γ. Χ. 1/2003: 165-168
 
ΤΑΤΑΓΙΑ, Μ. 2/2004: 53-66
1/2006: 79-96
1/2007: 63-65
1/2009: 140-144
 
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Β. Χ. 1/2008: 122-125
1/2009: 134-135
2/2009: 214-216
1/2010: 168-171
2/2010: 195-196
1/2011: 89-127
 
ΤΣΑΠΟΓΑΣ. Μ. Χ. 2/2003: 146-150
2/2004: 161-164
2/2005: 33-40
 
ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Θ. Χ. 2/2006: 138-141
1/2007: 56-59
1/2008: 226-229
2/2008: 160-162
1/2009: 41-68, 217-218
2/2009: 188-189, 216-217
1/2010: 104-105
2/2010: 140-142
2/2011: 125-126
 
ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, Κ. Λ. 1/2002: 101-116
2/2002: 130-133
2/2003: 49-66
 
ΦΕΙΔΑΣ, Β. Ι. 2/2002: 91-100
2/2005: 55-57, 59-63
 
ΧΑΡΤΖΗΣ, Ν. Γ. 2/2002: 193-196
1/2003: 189-192
1/2004: 144-146
2/2004: 144-148
2/2005: 155-160, 183-185
2/2006: 200-205


II
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ


Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αγκά κατά Ελλάδος, της 17.10.2002 1/2003: 89
με σχόλ. Η. Ν. KΑΣΤΑΝΑ
Σοφιανόπουλος και λοιποί κατά Ελλάδος, της 12.12.2002 2/2003: 113
Ανώτατο Πνευματικό Συμβούλιο της Μουσουλμανικής Κοινότητας
κατά Βουλγαρίας, της 16.12.2004 2/2006: 113
με ενημ. σημ. Θ. Χ. ΤΣΙΒOΛΑ
Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά Τουρκίας, της 8.7.2008 1/2009: 71
με σχόλ. Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ
Μεγάλη του Γένους Σχολή κατά Τουρκίας, της 9.1.2007 2/2009: 145
με σχόλ. Ι. Ν. ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Lautsi κατά Ιταλίας, της 3.11.2009 1/2010: 63
με σχόλ. Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ
Masaev κατά Μολδαβίας, της 12.5.2009 1/2010: 83
με ενημ. σημ. Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ
Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά Τουρκίας, της 15.6.2010 2/2010: 111
Jakobski κατά Πολωνίας, της 7.12.2010 1/2011: 131
Lautsi και άλλοι κατά Ιταλίας, της 18.3.2011
με σχόλ. Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ 2/2011: 63

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

9/2003 1/2004: 135

Συμβούλιο της Επικρατείας

561/2000 Τμ. Ε΄ 1/2003: 106
644/2000 Τμ. Γ΄ 1/2002: 148
1952/2000 Τμ. Γ΄ 2/2002: 134
2288/2000 Τμ. Γ΄ 1/2002: 151
2308/2000 Τμ. Ε΄ 1/2002: 161
2339/2000 Τμ. Γ΄ 2/2002: 136
3237/2000 Τμ. Δ΄ 1/2002: 167
526/2001 Τμ. Δ΄ 2/2002: 140
575/2001 Τμ. Δ΄ 2/2002: 147
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
624/2001 Τμ. Γ΄ 2/2002: 151
1333/2001 Τμ. Γ΄ 1/2002: 175
2281/2001 Ολομ. 1/2002: 192
με σχόλ. Ι. Ζ. ΔΡΟΣΟΥ
2386/2001 Τμ. Γ΄ 1/2003: 108
2387/2001 Τμ. Γ΄ 1/2003: 115
2438/2001 Τμ. Γ΄ 1/2003: 128
2439/2001 Τμ. Γ΄ 1/2003: 130
3060/2001 Τμ. Ε΄ 1/2003: 133
με σχόλ. Α. Κ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ
3795/2001 Τμ. Ε΄ 1/2003: 142
290/2002 Τμ. ΣΤ΄ 1/2004: 138
347/2002 Τμ. Ε΄ Πρακτ. Επεξ. Διατ. 1/2003: 158
με παρατ. Α.Ν.ΜΑΡΙΝΟΥ και σχόλ. Γ.Χ.ΣΩΤΗΡΕΛΗ
614/2002 Τμ. Ε΄ Πρακτ. Επεξ. Διατ. 1/2003: 168
1433/2002 Τμ. Ε΄ 1/2003: 146
1473/2002 Τμ. Β΄ 1/2004: 141
με ενημ. σημ. Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ
1665/2002 Τμ. Γ΄ 1/2003: 149
2094/2002 Τμ. Γ΄ 2/2002: 154
3120/2002 Τμ. Γ΄ 1/2004: 146
3767/2002 Τμ. Γ΄ 1/2003: 152
με σχόλ. Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
64/2003 Τμ. Ε΄ Πρακτ. Επεξ. Διατ. 2/2003: 157
134/2003 Επ. Αναστ. 1/2005: 111
276/2003 Ολομ. Πρακτ. Επεξ. Διατ. 2/2003: 162
284/2003 Τμ. ΣΤ΄ 2/2004: 103
466/2003 Τμ. Γ΄ 2/2003: 120
889/2003 Τμ. Ε΄ 1/2004: 150
1069/2003 Τμ. Ε΄ 2/2004: 110
1205/2003 Τμ. ΣΤ΄ 2/2004: 115
1294/2003 Τμ. Γ΄ 2/2003: 150
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
1411/2003 Τμ. Δ΄ 2/2003: 141
με σχολ. Μ. Χ. ΤΣΑΠΟΓΑ
1802/2003 Τμ. ΣΤ΄ 1/2005: 107
3710/2003 Τμ. ΣΤ΄ 2/2004: 119
260/2004 Τμ. ΣΤ΄ 1/2005: 114
616/2004 Τμ. Γ΄ 1/2005: 121
259/2004 Επιτρ. Αναστ. 1/2005: 123
997/2004 Τμ. Γ΄ 1/2006: 99
1119/2004 Τμ. ΣΤ΄ 1/2006: 108
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
2031/2004 Τμ. Γ΄ 1/2006: 118
2338/2004 Τμ. Γ΄ 1/2006: 119
3253/2004 Τμ. Δ΄ 1/2006: 120
με ενημ. σημ. Α. Α. ΚΟΝΤΗ
3900/2004 Τμ. Δ΄ 1/2006: 131
736/2005 Τμ. Δ΄ 2/2005: 99
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
999/2005 Ολομ. 2/2005: 118
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
1123/2005 Τμ. Γ΄ 1/2006: 133
1188/2005 Τμ. Δ΄ 1/2007: 51
1557/2005 Τμ. Δ΄ 1/2006: 138
1558/2005 Τμ. Γ΄ 1/2006: 142
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
2713/2005 Τμ. Γ΄ 1/2006: 149
4103/2005 Τμ. Δ΄ 1/2006: 152
296/2006 Τμ. Γ΄ 1/2006: 154
346/2006 Επιτρ. Αναστ. 1/2007: 67
758/2006 Τμ.Δ΄ 2/2006: 156
988/2006 Επιτρ. Αναστ. 1/2007: 69
1877/2006 Τμ. Β΄ 1/2007: 53
με ενημ. σημ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
2452/2006 Τμ. ΣΤ΄ 2/2007: 103
2472/2006 Τμ. ΣΤ΄ 2/2007: 108
2476/2006 Τμ. Γ΄ 1/2008: 97
2929/2006 Τμ. Δ΄ 1/2007: 59
3488/2006 Ολομ. 1/2007: 65
3591/2006 Τμ. Δ΄ 2/2007: 114
194/2007 Τμ. ΣΤ΄ 2/2007: 119
433/2007 Επιτρ. Αναστ. 2/2007: 121
512/2007 Επιτρ. Αναστ. 2/2007: 123
695/2007 Επιτρ. Αναστ. 2/2008: 109
697/2007 Επιτρ. Αναστ. 2/2007: 125
1513/2007 Τμ. ΣΤ΄ 2/2007: 128
1983/2007 Τμ. Γ΄ 2/2007: 130
2973/2007 Τμ. Γ΄ 1/2008: 119
με παρατ. Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
3178/2007 Τμ. ΣΤ΄ 1/2008: 126
με ενημ.σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
3277/2007 Τμ. Δ΄ 1/2008: 132
με ενημ. σημ. Α. Α. ΚΟΝΤΗ
3367/2007 Τμ. Γ΄ 1/2008: 143
199/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 110
410/2008 Ολομ. 1/2008: 150
με παρατ. Κ. Ε. ΜΠΕΗ
522/2008 Επίτρ. Αναστ. 1/2009: 108
718/2008 Τμ. ΣΤ΄ 1/2009: 95
864/2008 Τμ. Ε΄ 2/2008: 117
1753/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 123
2310/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 130
2311/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 136
3407/2008 Τμ. Γ΄ 1/2009: 103
33/2009 Τμ. Γ΄ 2/2009: 163
34/2009 Τμ. Γ΄ 2/2009: 167
36/2009 Τμ. Γ΄ 2/2009: 173
με παρατ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
267/2009 Επιτρ. Αναστ. 2/2009: 190
453/2009 Τμ. Δ΄ 1/2010: 95
577/2009 Τμ. ΣΤ΄ 2/2009: 180
828/2009 Τμ. Ε΄ 1/2010: 99
με σχόλ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
841/2009 Τμ. Ε' 2/2009: 182
με σχόλ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
3490/2009 Τμ. Γ 1/2011: 138
3768/2009 Ολομ. 1/2010: 106
3769/2009 Τμ. Γ΄ 1/2011: 148
38/2010 Επιτρ. Αναστ. 2/2010: 157
170/2010 Ολομ. 2/2010: 120
202/2010 Επιτρ. Αναστ. 2/2010: 159
457/2010 Τμ. Ε΄ 2/2010: 129
με σχόλ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
644/2010 Τμ. Γ΄ 2/2010: 142
2188/2010 Τμ. Δ΄ 2/2010: 145
με σχόλ. Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
2475/2010 Τμ. Ε΄ 1/2011: 152
502/2011 Τμ.Δ΄ 1/2011: 158
582/2011 Τμ. Β΄ 2/2011: 75
809/2011 Τμ. Γ΄ 2/2011: 79

Άρειος Πάγος

783/2000 Τμ. Α΄ 2/2002: 103
1041/2000 Τμ. Α΄ 2/2002: 107
1530/2000 Τμ. Δ΄ 2/2002: 109
20/2001 Ολομ. 1/2002: 119
με σχόλ. Ι.Ν.ΚΤΙΣΤΑΚΗ
173/2001 Τμ. ΣΤ΄ Βουλ. 1/2002: 132
με παρατ. Κ.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
777/2001 Τμ. Γ΄ 2/2002: 112
1317/2001 Τμ. Ε΄ Βουλ. 2/2002: 119
1523/2001 Τμ. Α΄ 2/2004: 122
1558/2001 Τμ. Γ΄ 2/2004: 125
1045/2002 Τμ. ΣΤ΄ 2/2002: 128
με σχόλ. Κ.Λ.ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗ
1651/2003 Τμ. ΣΤ΄ 1/2005: 124
917/2005 Τμ. ΣΤ΄ 2/2006: 159
944/2005 Τμ. Ε΄ 2/2006: 162
1453/2005 Τμ. ΣΤ΄ Βουλ. 2/2006: 166
58/2006 Τμ. Δ΄ 1/2007: 71
902/2006 Τμ. Ε΄ 1/2007: 78
954/2006 Τμ. Ε΄ 1/2007: 82
1178/2006 Τμ. Α΄ 1/2007: 90
1777/2006 Τμ. Α΄ 2/2007: 136
64/2007 Τμ. Ε΄ Βουλ. 1/2008: 176
95/2007 Τμ. Γ΄ 1/2009: 110
1097/2007 Τμ. Γ΄ 2/2008: 140
1291/2007 Τμ. Γ΄ 1/2008: 184
1551/2007 Τμ. Ε΄ 2/2008: 146
με σημ. Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ
2130/2007 Τμ. Α2΄ 2/2008: 162
2172/2007 Τμ. Β2΄ 2/2008: 169
17/2008 Ολομ. 2/2008: 172
με παρατηρήσεις Α. Α. ΚΟΝΤΗ
462/2008 Τμ. Γ΄ 2/2008: 184
784/2008 Τμ. Γ΄ 2/2009: 193
815/2009 Τμ. Γ΄ 1/2010: 119
60/2010 Τμ. Β΄ 1/2011: 165
1338/2010 Τμ. Γ΄ 1/2011: 169
100/2011 Τμ. Γ΄ 2/2011: 82

Ελεγκτικό Συνέδριο

1665/2004 Ολομ. 2/2005: 149
37/2006 Τμ. Ι΄ 1/2008: 204
56/2006 Τμ. Α΄ 1/2008: 210
2496/2009 Τμ. ΣΤ΄ 1/2010: 155

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

3091/2006 Τμ. Η΄ 2/2007: 141
779/2007 Τμ. Η΄ 2/2008: 194

Διοικητικό Εφετείο Πατρών

50/2004 Τμ. Β΄ 1/2005: 126

Εφετείο Αθηνών

9016/2003 1/2004: 154
2605/2003 1/2005: 128
564/2005 Βουλ. 2/2007: 143
4833/2006 2/2008: 195
3223/2008 1/2009: 112
1433/2010 2/2010: 160

Εφετείο Δωδεκανήσου

82/2007 1/2009: 122

Εφετείο Θεσσαλονίκης

1211/2001 Τμ. Α΄ 2/2003: 167
1433/2003 1/2004: 160
με παρατ. Θ. Κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
1600/2005 Τμ. Δ΄ 2/2007: 158
528/2009 Τμ. ΣΤ΄ 1/2010: 139
με σχόλ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Εφετείο Θράκης

7/2001 1/2002: 219

Εφετείο Κρήτης

297/2002 Βουλ. 2/2004: 131

Εφετείο Λάρισας

637/2002 2/2003: 168
517/2005 2/2007: 172
118/2006 2/2007: 183
297/2009 1/2010: 147

Εφετείο Πειραιώς

124/2005 2/2005: 123
1120/2005 1/2007: 91
με ενημ. σημ. Α. Α. ΚΟΝΤΗ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

5719/2003 1/2005: 131
4830/2008 1/2009: 131
με ενημ. σημ. Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

3530/2010 2/2011: 89

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

4301/2000 Τμ. Η΄ 1/2003: 170
764/2003 2/2004: 132
2287/2006 Τμ. Β΄(Τριμ.) 1/2007: 97
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου

191/2010 1/2011: 179

Πρωτοδικείο Αθηνών

3045/2002 Πολ. 1/2003: 173
7283/2002 Πολ. 2/2003: 170
578/2004 Πολ. 2/2005: 135
6543/2004 Πολ. 1/2005: 134
1184/2005 Πολ. 2/2006: 170
1290/2006 Μον. 2/2006: 178
6822/2008 Ασφ. Μ. 1/2009: 176
με παρατ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
3389/2009 Ασφ. Μ. 2/2009: 206
4189/2010 Ασφ. Μ. 2/2011: 98
Πρωτοδικείο Βόλου
1214/2003 Μον. 1/2004: 167

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

102/2008 Πολ. 2/2009: 197
με σχόλ. Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ

Πρωτοδικείο Θηβών

405/2000 Μον. 1/2002: 221

Πρωτοδικείο Καρδίτσας

3/2004 Πολ. 2/2004: 136

Πρωτοδικείο Κερκύρας

75/2001 Πολ. 2/2003: 173
68/2004 Πολ. 1/2005: 146
με σημ. Κ.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρωτοδικείο Λαμίας

881/2011 Μον. (Ασφ.Μ.) 2/2011: 105
με σχολ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πρωτοδικείο Λάρισας

28/2000 Πολ. 1/2002: 223

Πρωτοδικείο Μεσολογγίου

14/2008 Πολ. 1/2009: 136
με σημ. Μ. Χ. ΤΑΤΑΓΙΑ

Πρωτοδικείο Πειραιώς

26/2002 Πολ. 2/2003: 175
με ενημ. σημ. Κ.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρωτοδικείο Ροδόπης

90/2003 Πολ. 2/2004: 140

Πρωτοδικείο Σερρών

113/2001 Μον. 1/2004: 172

Πρωτοδικείο Σύρου

48/2010 Πολ. 2/2010: 168
με ενημ. σημ. Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρωτοδικείο Τρικάλων

349/2002 Μον. 2/2002: 158
με σχόλ. Κ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρωτοδικείο Χίου

228/2008 Μον. 1/2009: 144

Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας

48/2004 Βουλ. 2/2005: 141

Πλημμελειοδικείο Λειβαδιάς

44/2006 Βουλ. 1/2008: 197

Εισαγγελία Αρείου Πάγου

4/2001 Εγκύκ. 2/2002: 184
6/2006 Γνωμοδ. 1/2008: 189

Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σερρών

2/2001 2/2002: 175
με σχόλ. Γ. Β. ΚΑΜΙΝΗ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

673/2001 Τμ. Ε΄ 2/2002: 170
734/2001 Τμ. Γ΄ 2/2004: 142
με σημ. Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ
333/2002 Τμ. Δ΄ 2/2004: 148
337/2002 Ατομ. 2/2003: 188
398/2002 Τμ. Γ΄ 2/2004: 157
8/2003 Ατομ. 2/2003: 191
347/2003 Τμ. Γ΄ 2/2005: 153
με σημ. Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ
390/2003 Ολομ. 1/2005: 161
320/2004 Ολομ. 1/2005: 167
με ενημ. σημ. Γ.Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
8/2005 Τμ. Γ΄ 1/2007: 110
236/2005 Ολομ. 1/2006: 160
250/2005 Ολομ. 1/2007: 114
406/2005 Τμ. Β2 Διακοπών 1/2006: 165
118/2006 Τμ. ΣΤ΄ 1/2007: 126
196/2006 Τμ. Ε΄ 2/2007: 185
με σχόλιο Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
463/2007 Ολομ. 1/2009: 189
121/2008 Τμ. Ε΄ 1/2009: 198
245/2008 Τμ. Γ΄ 1/2009: 204
με σχόλ. Α. Α. ΚΟΝΤΗ
10/2009 Τμ. Δ΄ 1/2010: 164
με σχόλ. Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
52/2009 Ολομ. 1/2011: 184
273/2010 Τμ. Δ΄ 1/2011: 193
419/2010 Τμ. Α΄ 2/2011: 113
με παρατ.. Α. Α. ΚΟΝΤΗ

Συνήγορος του Πολίτη

Πόρισμα της 06.08.2002 1/2003: 180
Πόρισμα της 18.11.2002 2/2003: 194
Πόρισμα της 30.07.2003 2/2005: 161
με σχόλ. Κ.Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πόρισμα της 15.9.2004 2/2006: 187
Πόρισμα της 15.11.2004 2/2005: 167
Παρουσίαση Διαμεσολάβησης της 16.1.2006
και της 20.2.2006 2/2007: 191
Πόρισμα της 19.1.2007 2/2007: 196
Πόρισμα της 14.06.2006 1/2008: 216
Πόρισμα της 13.11.2007 1/2008: 217

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

77Α/2002 1/2003: 183
25/2005 2/2005: 170
73/2005 1/2007: 133
9/2006 2/2007: 205
με ενημ. σημ. Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
19/2007 2/2007: 208Έτος ΙΑ΄ • Τεύχος 1 • Μάιος 2013


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο της Διευθύνσεως 5
Συνεργάτες του τεύχους 9

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αρχιμ. ΓΡ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, Τα τέσσερα ομόπτωτα επίπεδα της αντιεκκλησιολογικής πολυαρχίας 13
Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Οι Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας 37
ΣΤ. Κ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Απαλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών και η ανάγκη νέας ρύθμισης του ζητήματος 99
Μ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Παροχή εγγυήσεων Ι. Μονής υπέρ εταιρίας. Γνωμοδότηση 111

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 594/2012 Τμ. Γ΄(με σχόλιο Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 125
Συμβουλίου της Επικρατείας 2229/2012 Τμ. Δ΄ 131
Συμβουλίου της Επικρατείας 4202/2012 Ολομ. (με σχόλιο Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ) 135
Αρείου Πάγου 1135/2011 Τμ. Γ΄ 147
Αρείου Πάγου 1145/2011 Τμ. Γ΄ 162
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1404/2012 Τμ. Θ΄ (με ενημερωτικό σημείωμα
Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ) 165
Διοικητικού Εφετείου Χανίων 115/2012 (με σχόλιο Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ) 175
Εφετείου Αθηνών 5018/2011 184
Εφετείου Λαρίσης 327/2011 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ) 187
Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 148/2012 Τμ. Β΄ (με σχόλιο Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ) 198

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ, NORMAN DOE, Law and Religion in Europe, A Comparative Introduction, Oxford Univeristy Press, 2011, σσ. 336 217
Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Rapporti Chiesa-Stato: prospettive storiche e teologiche, Atti del II Forum Europeo Cattolico-Ortodosso, Rodi, Grecia, 18-22 ottobre 2010, Bologna: Edizioni Dehoniane, 2011, σσ. 246 220
Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A. ΚΟΝΤΗΣ, Η κληρονομική διαδοχή των ορθόδοξων μοναχών στην ελληνική επικράτεια κατά το ισχύον δίκαιο [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β´: Μελέτες, 5], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σσ. 433. 225
Δ. Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Η περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ι: Μητροπόλεις-Ενορίες, [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β´: Μελέτες, 4], Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, σσ. 344. 227Έτος ΙΑ΄ • Τεύχος 2 • Νοέμβριος 2013


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους 5

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Α. ΠΟΥΛΗΣ, Το κανονικό αδίκημα της αίρεσης: ερμηνευτικές δυσχέρειες 9
B. K. ΜΑΡΚΟΣ, Ο θεσμός των τιτουλάριων Αρχιερέων στην Εκκλησία της Ελλάδος 33
ΣΤ. Κ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Η αναγραφή του θρησκεύματος στα σχολικά απολυτήρια................................................................................................. 81
Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Το ανεξάλειπτο της μοναχικής ιδιότητας. Γνωμοδότηση 95

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 11/2012 105
Συμβουλίου της Επικρατείας 216/2012 Τμ. ΣΤ΄ (με σημείωση της συντάξεως) 109
Συμβουλίου της Επικρατείας 4018/2012 Τμ. ΣΤ΄ (με σχόλιο Β. Χ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ) 113
Αρείου Πάγου 1524/2012 118
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2361/2012 (με ενημερωτικό σημείωμα Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ) 130
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 121/2012 149
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 1563/2013 (με παρατηρήσεις Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 154
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 5928/2013 (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 165
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 695/2013 (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 182

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ACHILLES EMILIANIDES (ed.), Religious Freedom in the European Union: The application of the European Convention on Human Rights in the European Union, Peeters Publishers, 2011, pp. 418 199
Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΝΑΚΗΣ, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το Γένος και την Εθναρχία στο ΄Εθνος, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 532 201
Α. Α. ΚΟΝΤΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ (επιμ.), Ο νέος Κατασταστικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία: Κυπριακό Ινστιτούτο Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας - Hippasus Publishing Ltd, 2013, σσ. 191 204
Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΜΕΙΜΑΡΗΣ, Εθνικός προσδιορισμός και αιτούμενα στο ελλαδικό κράτος. Τα καθ’ εαυτόν Νικάνδρου Ζαννούβιου και η εποχή του (1828-1888), Θεσσαλονίκη: εκδ. οίκ. Αντ. Σταμούλη, 2012, σσ. 525 208Έτος ΙB΄ • Τεύχος 1 • Μάιος 2014


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημείωμα του εκδότη 5
Συνεργάτες του τεύχους 7

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Το προνομιακό καθεστώς του Αγίου Όρους Άθω και οι διεθνείς περί αυτού συνθήκες 11
Αρχιμ. ΓΡ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, Το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Βουλγαρία (1992-1998-2009). Συγκεφαλαίωση και πορίσματα 27
Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οι μεταβολές του Ν. 4235/2014 στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977) 57
Κ. Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και συνδικαλίζεσθαι στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γνωμοδότηση 75
Σ. Κ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Τα θρησκευτικά σύμβολα στην ελληνική εκπαίδευση. Γνωμάτευση 91

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 2313/2012 Τμ. Ε΄ (με σχόλιο Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ) 101
Συμβουλίου της Επικρατείας 2452/2012 Τμ. Ε΄ (με σχόλιο Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 106
Συμβουλίου της Επικρατείας 3824/2012 Τμ. Δ΄ (με ενημερωτικό σημείωμα Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 120
Συμβουλίου της Επικρατείας 809/2013 Τμ. Δ΄ (με παρατηρήσεις Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 126
Συμβουλίου της Επικρατείας 2980/2013 Τμ. Δ΄ (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 134
Συμβουλίου της Επικρατείας 4146/2013 Τμ. Γ΄ (με παρατηρήσεις Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ) 142
Αρείου Πάγου 485/2013 Τμ. Γ´ (με σημείωση Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ) 152
Αρείου Πάγου 831/2013 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ) 158
Εφετείου Πειραιώς 32/2011 (με σχόλιο Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ) 175
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου 246/2013 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ) 180
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 116/2013 (με παρατηρήσεις Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 187
Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου της 7 Φεβρουαρίου 2014 (με παρατηρήσεις Α. Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗ) 199

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Αρχιμ. ΓΡ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική Επικράτεια, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σσ. 276 215
Ε. Κ. ΤΡΟΒΑ, Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β΄: Μελέτες, 7], Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2013, σσ. 404. 227
Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Το μεταθετό των Επισκόπων στην Εκκλησία της Ελλάδος. Νομοκανονική θεώρησή του από το 1850 έως σήμερα, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2014, σσ. 173 236
Δ. Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΜΑΡΚΟΣ, Το νομικό καθεστώς των Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών στην ελληνική επικράτεια [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β΄: Μελέτες, 6], Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2012, σσ. 384 241
Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Διατάξεις, Καταστατικά, Κανονισμοί, Νομολογία κ.λπ. της Εκκλησίας Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 2011, σσ. 615 και ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Δίκαιον, Θείοι και Ιεροί Κανόνες του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Ηράκλειο Κρήτης, 2013, σσ. 223 245Έτος ΙB΄ • Τεύχος 2 • Νοέμβριος 2014


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους 5

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Περιύβριση νεκρών 9
Μ. Χ. ΤΑΤΑΓΙΑ, Τα όρια της εγκριτικής αρμοδιότητας των μητροπολιτικών συμβουλίων – Η περίπτωση των αποφάσεων των Ηγουμενοσυμβουλίων 25
Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Το νομικό καθεστώς της νήσου Μήλου ως ιερού χώρου 33
Α. Α. ΚΟΝΤΗΣ, Μίσθωση μοναστηριακών ακινήτων. Γνωμοδοτικό σημείωμα 51

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 25/2012 Τμ. ΣΤ΄ 27
Συμβουλίου της Επικρατείας 2780/2013 Τμ. Γ΄ 71
Συμβουλίου της Επικρατείας 312/2014 Τμ. Γ΄ (με σημείωση Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ) 75
Συμβουλίου της Επικρατείας 1920/2014 84
Συμβουλίου της Επικρατείας 2399/2014 Ολομ. (με σχόλιο Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 99
Αρείου Πάγου 947/2013 Τμ. Γ´ (με ενημερωτικό σημείωμα Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ) 122
Εφετείου Πειραιά 254/2013 139
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 12953/2014 150
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου 46/2013 (με σημείωση Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 171
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου 77/2013 191

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, THEODOSIOS TSIVOLAS, Law and Religious Cultural Heritage in Europe. Foreword by Prof. N. DOE, Heidelberg - New York - Dordrecht - London: Springer Verlag, 2014, σσ. xii + 183 207
Αρχιμ. ΓΡ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ, Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας, Δύο πολύτιμα χειρόγραφα ιερών κανόνων (Πάτμου 172-Αθηνών 1372), Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2006, σσ. 151• Αι εκδόσεις των ιερών κανόνων κατά τον 16ον και 17ον αιώνα (1531-1672), Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2007, σσ. 228• Το Πηδάλιον και άλλαι εκδόσεις ιερών κανόνων κατά τον 18ον αιώνα, Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2008, σσ. 547• Το Σύνταγμα Ράλλη και Ποτλή και άλλαι εκδόσεις ιερών κανόνων κατά τον 19ον και 2όν αιώνα, Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2009, σσ. 179 και Λεξικόν των Ιερών Κανόνων, Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2013, σσ. 366 211
Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΠΑΝΩΤΗΣ, H πατριαρχική προστασία των «Νέων Χωρών» κατά τη β΄ δεκαετία του 20ου αιώνα, Έκδοση της Αδελφότητος Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος», Αθήνα 2014, σσ. 94 214
Αρχιμ. ΙΩΑΝ. Γ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Βρετανική Διπλωματία και Ορθόδοξη Εκκλησία στο Ιόνιο Κράτος. Η εκκλησιαστική πολιτική του βρετανού Αρμοστή Sir Howard Douglas (1835 – 1841), Κέρκυρα 2013, σσ. 397 217
Ν. Π. ΧΑΜΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ, Νομοκανονικές διατάξεις περί του ζητήματος της συμμετοχής των λαϊκών στην εκλογή των Επισκόπων, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 272 220

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Επισκόπηση νομοθεσίας 2008 - 2014 225