Ι.Μ.Κονιδάρης: " Ας πορευθούν οι κληρικοί προς τους πιστούς"