Ημερίδα με θέμα: "Αναθεώρηση του Συντάγματος και σχέσης Κράτους και Εκκλησίας", Πάτρα 15.2.2019