Ημερίδα με θέμα: "Αναθεώρηση του Συντάγματος και σχέσης Κράτους και Εκκλησίας", Πάτρα 15.2.2019

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για το video της Εκδηλώσεως

https://www.youtube.com/watch?v=3RMcBnSi4Js