"Κράτος και Εκκλησία" Εκδήλωση του "Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση" Αθήνα 18.3.2019