ΔΙΟΙΚΗΣΗ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Πρόεδρος
Ιωάννης Μ. Κονιδάρης
Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών


Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος
Δ.Ν.-Δικηγόρος
Λέκτορας Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών


Γενικός Γραμματέας
Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς
Καθηγητής Κανονικού Δικαίου
Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών


Ταμίας
Αθανάσιος Κόντης
Δ.Ν. - Δικηγόρος


Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Βασίλειος Μάρκος
Δ. Ν. - Δικηγόρος